تحقیق و مقالات دانشجویی

سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

پایان نامه خلیج فارس

نویسنده: نگار موسوی   

پایان نامه خلیج فارس شامل   103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پایان نامه های جامع و کامل در مورد خلیج فارس  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

پیشگفتار

مسئله ای حاکمیت  و صلاحیت  قانون گذاری  وتصمیم گیری و اجرای  قانون بر مناطق مختلف  دریای از دید زمان  فکر حقوقدانان  سیاستمداران و متخصصان  استراتزی  را به خود معطوف  کرده است .  که این حاکمیت  و قانون گذاری در تمام جنبه های  استفاده از دریاها اعم از  کشتیرانی – بهره برداری از منابع  جاندار و بی جان  آلودگی محیط زیست  انجام تحقیقات  و پژوهش های  علمی ، انجام آزمایش ها و .. را بر عهده می گیرد . متجاوز  از سه قرن،  حقوقدانان  برجسته  دنیا  نظریه های  مختلفی را در   این زمینه  مطرح کرده اند  وقضات  برجسته  ددگاه ها  آرایی را در این زمینه ابراز کرده اند .از آنجا  که همواره  دره ای فراخ بین تحولات  دانش حتی و پیشرفت   علوم و تدوین قوانین  ومقررات  ناظم  بر دریاها  و جود داشته باشد ،  یک نوع هماهنگی  و نابسامانی  در مناسبات  و روابط بین دول دریاها حاکم بوده است .

 عدم یکپارچگی  و توزیع  غیر عادلانه  مننابع ثروت های خدادای  در دریاها باعث اختلافات و دعاوی ومنازعات و جنگلها برخورد های مسلحانه  شده است .

 خلیج فارسی  نمونه رد بارزی است  که سالیانه دراز مرکز   توطئه ها و رقابت های ناسالم  دولت های بیگانه بوده است .  پس از گذشت سالها رف ظاهری  استعمار از  این گسترده  ابی هنر آثار سلطه  استعمارگران  در جای جای این  منطقه حساس  و پر مخاطره موجود است .

  وقایع نویسان  و تاریخ نگاران خلیج فارس،  همواره اوضاع سیاسی و اقتصادی  منطقه را  از دیدگاه   استعمارگران  برسی و تحلیل کرد اند و کمتر از بعد  حقوقی مخصوصاً  حقوق بین المللی  مورد نقد و بررسی قرار داده اند.

  تحولات  دانش فنی تمامیت  منابع  واعمال کمیت ها کشورهای ساحلی را به شدت آسیب پذیر  کرده و کوشش های  دو دهه اخیر  کنفرانس های  منطقه ای  و بین المللی  همه به منظور  دستیابی  به یک نظم نسبی  در مراودات  دریایی بوده است . اما امروزه تنها بخش کوچکی  از مسائل واختلاف  و تناریخ در رویاها  حل وفصل  و قواعد مدرن  هنر مقبولیت  عام در جامعه  بین المللی  کسب نکرده است . هنوز کشورهای پیشرفته صنعتی آمادگی  برخورد منصفانه  با مسائل جاری  جهان برای تنظیم  روابط عادلانه بین کشورهای فقیر  و غنی را ندارند . در این گیر دار تمامیت،  منافع و حاکمیت ملی کشورهای  ساحلی،  که امکانات  مقابله با دانش فنی پیشرفته  را ندارند،  معرض تهدید و تهاجم  وتعارض  قرار دارد .

  اما باید بگوئیم  در روابط بین الملل  امروز مناسبات زور و مدار اند حاکم است  و حقوق  قانون  آنطور که شایسته است  احکان برقراری  نظم عمومی  دنیا را ندارد  با این وجود  قواعد موازین  و قوانین بین الملل به عنوان مامن هر چند نامطمئن،  مواردی است  که  کشورهای جهان سوم  برای اعمال  حاکمیت  و فقط منافع  و حقوق  شروع ود را در دریاهای مجاور  خویش می توانند  به آن توسل جویند .

  بررسی حاضر کوششی  است ، هر چند مختصر  و ناقص  به  منظور روشن کردن  جنبه های مختلف  نظام  حقوقی  حاکم بر خلیج فارس .

مقدمه

 خلیج فارس از زمان های گذشته   به خاطر قرار گرفتن   بر سد راه های  عمده  بازرگانی   بین شرق و غرب،  برخورداری  از موقعیت  استراتژیک  مهم و نیز  به عنوان  یکی از نقاط ی تلاقی  می شد تمدن بزرگ  جهان آن  روز یعنی   ایران وغرب  و خاور در  همیشه از  اهمیت خاص  برخوردار بوده است.

  همچنین انگلستان  برای رسیدن  به هندوستان  و روسیه  به خاطر رسیدن به آب های آزاد و فرانسه   برای ضربه زدن  به رقیب خود انگلستان  در طول  تاریخ  به این منطقه  توجه کرده اند  و موجب لشکر کشی های  موفق و ناموفق شده است .

  در عصر صنعت  به خاطر کشورهای نفت چرا  اطراف آن  و بازار پر رونق  و فروش کالا در توجه استعمارگرایان بوده است .

  از آنجا که خلیج فارس  در طول تاریخ  دستخوش  و قالب ها و کشمکش های  قدرت های استعمارگر  قرار داشتند  ماهیت حقوقی آن از نظر  اعمال  حاکمیت  دولت های  ساحلی هیچ گاه  روشن نبوده است .

  بسیاری از دریاهای  باریک  که ازنظر جغرافیایی  و تاریخی  شرایط مشابهی  با خلیج فارس  داشته اند  بویژه لنگه ها  و معابر متصل  به آ نها  تحت نظام  و قواعد  خاص که مبین حاکمیت کشورهای حاشیه آن ها بوده است . اداره می شده اند اما چنین ضوابط و قواعد  مدونی  در مورد خلیج فارس  یا به طور اساسی  وجود ندارد و یا اگر ی در پاره ای از موارد موجود باشد  متاثر از منابع  و نیات قدرت های   سلطه گر خارجی است  اولین باری که ماهیت  حقوق  خلیج فارس   در یک نشست بین المللی  مورد بحث قرار  گرفت،  در سال   ۱۹۲۵  در کنفرانس  تجارت اسلحه بود . در این کنفرانس  مسئله مذکور  برای نظر خواهی  به کمیته ویژه  حقوقدانان ارجاع شد  کمیته مذکور  در  با سوال  وضعیت خلیج فارس  از دیدگاه  حقوقی بین المللی  پاسخ داد  که خلیج فارس  از نظر حقوق بین المل یک  دریای آزاد  است و نیز اضافه کرد قاعده  مذکور شامل تنگه هرمز  و دریای عمان  نیز می شود.  واز آن به بعد  کنفرانس های  مختلفی در این امور تشکیل گردید . اما صرف نظر از شرایط زمان  و مکان همه این کنفرانس ها   در  راستای بسط دامنه  نفوذ قدرت های  خارجی دراین منطقه  بوده است .  تحقیق  حاضر گذاری  است بر اهیمت  خلیج فارس  از قدیمی ترین ایام  تا به حال   و تحولاتی  که در آن واقع  شده  واینکه طبق اسناد و  مدارک  ایران به علت  داشتن بیشترین  مرز در شمال ، دارای حق  حاکمیت تقریباً مطلق  بر این منطقه  است و هرگز یک  دریای آزاد  نبوده و نیست وتمام کشورها طبق  مقررات  بین اللملی  حق عبور و مرور  در این منطقه را دارند . ولی مجبور  به رعایت قوانین خاص در رابطه  با این منطقه می باشند.

 

فصل اول:

موقعیت جغرافیائی  خلیج فارس

  خلیج فارس ،  پرسیکوس سینوس  یا پرسیکوم  ماره و درماخذ اسلامی   بحرالفارس،  دریائی  است بین  ایران  و شبه جزیره عربستان  که به طول ۸۰۰  کیلومتر  اروند رود  به  طرف جنوب  شرقی تا شبه جزیره مسندم  در عمان با اقیانوس هند  مرتبط است . تنگه هرمز را جز آن  شمرده اند . چنانکه مسعودی خلیج عمان  را جز بحرالفارس شمرده است،  و اصطخری و ابن حوقل نام بحرالفارس  را به اقیانوس هند  اطلاق کرده اند . عرض خلیج فارس در مدخل آن (تنگه هرمز)  ۸۰ کیلومتر  را درراس خلیج  متجاوز از ۲۲۰ کیلومتر است .  مساحت  خلیج فارس نزدیک به ۲۵۰  هزار  کیلومتر مربع است .

جهت دانلود متن کامل پایان نامه خلیج فارس کلیک نمایید

نظرات() 

پایان نامه راه های حفاظت از محیط زیست و بهبود روش های زندگی شامل   72 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پایان نامه های جامع و کامل در مورد   راه های حفاظت از محیط زیست و بهبود روش های زندگی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

در ابتدا نظری به محیط زیست انداخته ایم و اینکه منابع آلودگی چیست؟

سپس درباره ی کاهش زباله های خانگی پیشنهاداتی دارد در ادامه طرز صحیح استفاده از آب و مثال هایی جهت راهنمایی جلوگیری از اسراف آب.

در دنباله ی بحث راه های صرفه جویی انرژی در خانه از جمله گاز عنوان می شود و کارهای ساده ای را جهت جلوگیری از صدماتی که به محیط زیست وارد می شود پیشنهاد می کند. از جمله هدیه دادن گل ریشه دار و درختجه های تزئینی به جای دسته گل- یا این که از انبوه مراسلات پستی بیهوده باید کاست و یا استفاده کمتر از پوشک بچه یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی- استفاده ی کمتر از گوشت. که برای هر کدام دلایلی جالب توجه ارائه داده می شود.

مقدمه

این روزها در تمام نشریات جهان درباره خطرات عظیمی که متوجه سلامتی محیط زیست است مطالب زیادی منتشر می شود و در برنامه های تلویزیونی به طور مستند و عیناً این مطالب منعکس می شود .

متأسفانه کشورهای جهان سوم از جمله ایران با سرعت بیشتری در جهت نابودی جنگل ها، مراتع، حیات وحش، آلودگی آب، آلودگی هوا، صدمه به محیط زیست و … گام بر می دارند.

امید است این مجموعه که با وجود حجم کم، حاوی اطلاعات زیادی است. به سلامت سرزمین ما و موجودات کشور ما و سلامت و طراوت محیط زیست ما کمکی بکند. شاید در آینده هموطنان ما بار دیگر حرمت آب، خاک و هوا را نگهدارند.

 نظری به محیط زیست کشور ما ایران:[۱]

در بدو امر ایران کشوری بسیار پهناور با تنوع شدید و گسترده اقلیمی به نظر می آید که اکثراً در طی سال حداکثر دمای جنوب با حداقل دمای منطقه شمال آن بیشتر از ۴۰ درجه سانتیگراد تفاوت را نشان می دهد.

در حدود ۵۰ درصد از وسعت سرزمین ما را کوهستان ها و ۲۳ درصد وسعت آن را کویرهایی تشکیل می دهند که در برخی از نقاط آنها ارتفاع تپه های ماسه متحرک تا ۳۰۰ متر رسیده و جزء کویری ترین مناطق جهان به حساب می آیند. متأسفانه وسعت کویرهای کشور در حال افزایش بوده و در نتیجه فرآیندهای شوری و قلیایی شدن، بیشتر از ۲۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع یا ۱۵ درصد دیگر از وسعت کشور به سوی کویری شدن پیش می رود. به این ترتیب ۸۸ درصد کشور ما فاقد ویژگی های زیستی قابل ملاحظه است.

صرف نظر از جنگل های انبوه در شمال، بیشتر مناطقی که در کردستان ، چهارمحال بختیاری و… به نام «جنگل» نامیده می شوند. در حقیقت بیابان هایی هستند که بوته های کوتاه و متفرق پسته و بادام وحشی موجود در آنها خبر از وجود جنگل هایی در گذشته می دهند. این جنگل ها با استفاده بی رویه ، غیر مسئولانه و غارتگرانه به زودی به دشت های لم یزرعی تبدیل خواهند شد.

هر چند وسعت مراتع ایران را ۹۰۰۰۰ هکتار گزارش کرده اند. ولی به زحمت مراتع خوب و متوسط ایران به ۱۴۰۰۰ هکتار می رسند. این سفره کوچک و حقیر طبیعی در حدود ۳۵ میلیون دام را تغذیه می کند که مسلماً به علت چرای مفرط، بلافاصله پس از سبز شدن علف ها، حتی تا ریشه آنها هم توسط دام های گرسته کنده شده و پس از چند باران با فرسایش زمین، این اراضی هم به شنزارهایی متروک تبدیل می گردند.

زمین های کشاورزی باغها و مزارع در اطراف شهرها با ازدیاد بی رویه ی جمعیت تبدیل به ویلا خانه و کارخانه می شود برای مثال تنها در شمال ایران در چند سال گذشته ۷۰۰۰۰ هکتار از اراضی شالیزار به باغ مرکبات ، ویلا و انواع تأسیسات شهری تبدیل شده است. این روند ویرانگرانه طبیعت با نام آبادانی و گسترش شهرها در بیشتر نقاط کشور مشهود است.

حیات وحش وضع بسیار تأسف آوری دارد. نسل شیر ایران در جنوب و ببر مازندران در شمال کاملاً منقرض شده است و اگر گورخر ها و برخی از آهو ها به انزوای اعماق کویر فرار نکرده بودند به دست جلادانی به نام شکارچی و با اسلحه های دوربین دار و نیمه خودکار تا به حال نابود شده بودند. متأسفانه برای نسل گذشته و کنونی ما حیوانات وحشی به جای منابع و ثروت طبیعی عنوان «شکار» را دارند. کسانی به عنوان «ورزش» این آفریده های معصوم بی پناه و بی دفاع را مورد هدف قرار می دهند که اکثراً نیازی هم به گوشت آنها ندارند و این جلادی ویرانگرانه را نوعی روحیه ورزشی می انگارند. در داخل و حاشیه ی شهرها هم انواع حیوانات اهلی و وحشی مورد اذیت و آزار قرار می گیرند.

آب که لازم ترین پارامتر حیات بخش محیط زیست و از برکت آن کلیه موجودات زنده اند، درکشور خشک و نیمه کویری ما بسیار کمیاب است. آب آشامیدنی در روستاها و شهرکها حتی اگر لوله کشی هم شده باشد به علت آلودگی سرچشمه  ی آن کیفیت مطلوبی برخودار نیست. تهران و مشهد که به کمک چند سد تا چند سال قبل بهترین آب شرب دنیا را داشت، در حال حاضر، در نتیجه ی عدم کفاف آب سدها، با تزریق آب چاه هایی که از منابع آلوده ی زیرزمینی به داخل لوله های آب تزریق می شوند، کیفیت خود را از دست خواهند داد.

آلودگی هوا؛ ازن چیست؟[۲]

ازن ترکیب اصلی اسموگ است و گازی است که بر اثر ترکیب اکسیدهای ازت با هیدروکربنها در برابر پرتوهای خورشیدی پدیدار می شود. به طور طبیعی این گاز به صورت لایه نازکی در هوا وجود دارد که از رسیدن مقادیر زیادی از اشعه ماورای بنفش از خورشید به بدن ما جلوگیری می کند. ولی این گاز نجات بخش و محافظ زمین وقتی که در قسمت های مجاور سطح زمین پدید آید، به صورت یک گاز مرگبار عمل می کند.

چه کسانی در معرض خطر هستند؟[۳]

در شهر های بزرگ ایران از هر ۱۰ نفر یک نفر عملاً در معرض خطرات آلودگی هوا قرار دارد. کودکان زیر دو سال، سالمندان و مبتلایان به بیماری های تنفسی بیشتر قربانی این شرایط می شوند.

بسیاری از مردم از این حقیقت آگاهی ندارند که اسموگ علاوه بر انسان، به بسیاری از موجودات دیگر هم صدمه می رساند. ازن موجود در اسموگ صدمات گسترده ای به درختان وارد کرده و در تقلیل محصولات گیاهی به ویژه غلات تأثیرات زیادی به جای می گذارد.

منابع آلودگی های کدامند؟[۴]

اتومبیل ها، اتوبوسها و تریلی ها، نیروگاه ها، صنایع و کارخانجات که از سوخت فسیلی استفاده می کنند. منابع اصلی ایجاد ازن در هوا به شمار می روند. کارخانه های تولید کننده مواد شیمیایی، تصفیه خانه های نفت و منابع خانگی هم در ایجاد این آلودگی موثرند. در شهرهای بزرگ نصف میزان اکسید های ازت و هیدروکربن هایی که به فضا فرستاده می شوند.توسط این گروه از آلوده کننده ها پدیدار می شوند.


جهت دانلود متن کامل پایان نامه راه های حفاظت از محیط زیست و بهبود روش های زندگی کلیک نمایید

نظرات() 

پایان نامه بررسی جاذبه های استان کهگیلویه و بویراحمد  شامل  97 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پایان نامه های جامع و کامل در مورد  بررسی جاذبه های استان کهگیلویه و بویراحمد  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

حکایت …  کوچ با عشق شقایق

« ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم »

شقایق ، گل دلسوخته دشت و کوهستان همخوانیهای عجیبی با قشقایی دارد .

در کوچ شقایق چاووش خونین دل ، زیارت ضریح سبز صحرا و گنبد آبی آسمانهاست

رنگ چهرة قشقایی چون شقایقی آفتاب سوخته است .

رنگ پیراهنان « سودابه و تهمینه ها » ی کوهستان رنگ شقایق است .

باغ گبه ها و گلیمهای قشقایی پر از شقایق است .

انس اسب و دام قشقایی با شقایق است . زخم جانش شقایق است .

شقایق قلب قشقائی است .

پیش گفتار

کار نوعی حرکت است ، به منظور تولید اقتصادی یا گذران اوقات فراغت ، ولی در اصل نوعی توسعه و گسترش فرهنگ و علوم مختلف است که موجب تکامل جامعه و رفع نیازهای آن می شود .

کارِدستی با صنعت ماشینی تفاوت زیادی دارد . کسی که قالیچه ای می بافد ، با تمام وجود به آن معنا می دهد . زیرا قالیچه اش دارای صفا و لطف و محبت است . نقشهایش گویاست و با آدمی حرف می زند . کار او یک هنر است . هنری که در آن همه چیز انتخاب شده و دارای دنیایی از معناست . هر گره اش را انگشتانی بسته که قصد مزد ، پول ، نان ، گذران زندگی ، تجمل خواهی نداشته است .

در گذشته ، صنایع فقط به صورت هنرهای سنتی آنهم به منظور تولید و تأمین نیازهای مادی و معنوی جامعه صورت می گرفت . امروز هم در جوامع غیر صنعتی از جمله ایلات و عشایر ، بخش بزرگی از فعالیتهای رایج به منظور تأمین قسمتی از نیاز مادی خانواده هاست و و بخشی هم جزء اشتغالات روزمره آنهاست .

اشتغال مردم ایل ، کاری ذوقی و فکری است که هم فعالیت تولیدی بوده و هم بازده اقتصادی دارد و نیز دارای مایة فرهنگی و هنری است و می بینیم که امروز پس از نفت ، بزرگترین رقم صادرات کشور ، فرش و بخصوص فرش قشقایی است . زیرا که فکر ، ذوق ، تاریخ ، ارزش و اعتقادات آنان به گونه ای در این کار هنری منعکس است .

صنایع دستی ایل ما ، تبلور یادبودهای قوم ماست . معادل قصه هایمان ، مَثَل هایمان ، رقص های ملی و مذهبی مان که بازماندة آیین ها و حوادث از یاد رفته ماست .

صنایه دستی ، برای مردم ایل از آن جهت ارزشمند و گرامی است که احیای آن گامی است در بجای آوردنِ سنت های اصیل ایرانی . زیرا خلاقیت طرحها ، نقش ها و عملکردها ، نشان دید عمیق مردم به زیبایی و تزیین است . کارِ دستی مردم ایل ، در عین حال که اهمیت اقتصادی دارد از این راه می توان ، مروج خصوصیات اخلاقی و تفکرات هنرمندان فروتن و وفادار به سنت های ایل هم شد .

امروز وقتی تداوم و قدمت اشکال و نقوش پرندگان و جانوران را بر فرش قشقایی می بینیم ، متوجه می شویم که هنر و هنرمندی چیزی نیست که بتوان همچون متاعی از دست کسی بگیرند ، اینها یادگار کهنسالی است که دست به دست و سینه به سینه گشته و ارمغانی از اندیشه های دور و دراز آنان است .

طبیعی است زیرا ریشه در تاریخ ملت ما دارد و مسأله ای نیست که بتوان آن را انکار کرد . ابعاد هنری صنایع دستی به ویژه در ایل قشقایی ، بیگانه از جامعه نیست و جنبة خارجی ندارد . اگر به کار یک زن گلیم باف در عشایر قشقایی دقت کنید ، می بینید که کار این هنرمند ، انعکاسی از ارزشهای هنری محیطشان است . یعنی تمام شکل ها و نقوشی که به کار می برد ناشی از محیط خودِ هنرمند است و چیزی از خارج دریافت نکرده است . ذهن یک زن قالیباف قشقایی ، درست شبیه آینه است که نقش خطوط را از بیرون می گیرد و روی اثر هنری خود منعکس می سازد .

خوشبختانه درصد زیادی از درآمد ارزی ما با تولیدات صنایع دستی است که عمدتاً در ایلات ، رشد و توسعة بیشتری داشته و دارد و بدلیل ویژگیهای اقتصادی ، علمی و هنری به آن توجه زیاد می شود . در این میان ، با توجه به اهمیت این موضوع هنری تصمیم گرفتم در مورد صنایع دستی و هنرهای سنتی مردم ایل قشقایی که باید هنرمندانِ بنامِ این آب و خاک هستند ، تحقیقی را تهیه نمایم .

این تحقیق از آن جهت اهمیت دارد که فرهنگ این قبیلة همیشه سیار ، در کشور استثنایی است و گنجینة بزرگ هنری ایران ، در فارس و در میان مردم این قوم است .

قشقایی ها کلیة مایحتاج زندگی خود را از پوشاک و غذا و فرش و مسکن گرفته تا ظروف مورد لزوم و سادة زندگی را از مواد اولیه ای که در محل ، تهیه می کنند ،  می سازند و مهم تر اینکه ساخته های آنان در نوع خود بی نظیر است .

زباترین لباسها ، مطلوب ترین غذاها ، سبک ترین و مناسبترین نوع مسکن ، پردوام ترین ظروف و گرانبهاترین فرشها ، با دست توانای این مسافران خسته از راه ساخته می شود . یک خانوادة ایلی از نظر اقتصادی جز در موارد استثنایی ، نیازی به جامعة شهری نداشته و خود را تقریباً بی نیاز از خارج می داند . اگر مردم کشور ما امروز در راه خود کفایی قدم برداشته اند ، قشقایی ها قرنهاست که هنرمندانه در کار تولید پیش رفته و در این راستا موفق هم بوده اند .

سیاه چادری از موی بُز که با دست زمخت زن ایلی بر پایه های چوبینی استوار است و با آلاچیقی زیبا که با ابتکار مردان چادرنشین تزیین یافته ، مسکن یک خانواده است .

درون این خیمة کوچک را دستبافت ها مفروش ساخته که شاید بالاترین ارزش را داشته باشد اما بابت بهای آن ، چیزی پرداخت ننموده اند . لوازم زندگی ، از رختخواب و خورجین و توبره و نمکدان گرفته تا کیسه های پشمین مخصوص آذوقه همه و همه نمونه هایی از هنر این مردم است .

لباس و تزیینات آن ، ساخته و پرداختة ذوق و فکر خودشان بوده بابت مواد معطره و لوازم آرایش ، وجهی نمی پردازند و به طور کامل ، از طبیعت و زیبایی های آن بهره  می گیرند .

ظروف مورد نیازشان را از پوست حیواناتی که خود پرورش می دهند ، می سازند و غذای روزانه را از تولیدات و فراورده های دامی یا از محیط طبیعی خویش بدست می اورند .اگر چه مادر و منشأ  صنایع ماشینی و مدرن امروز ، در واقع همان صنایع دستی بوده و نمی توان منکر این مسئله شد اما عده ای تصور می کردند که صنایع دستی و ارزشهای ویژة آن ، به زمانی خاص تعلق داشته و لذا در حال حاضر ، دوران تاریخی آن سپری شده . از این رو بی اعتنایی به صنایع دستی تا جایی پیش رفته بود که هر نوع گرایش به حفظ آن را نوعی قهقهرا به حساب می آوردند . اما اکنون نه تنها کشورهایی که تولیدات دستی آنها کالای صادراتی بوده بلکه کشورهای صنعتی و پیشرفته نظیر آلمان هم به صنایع دستی ، به گونة تبلور روح فرهنگ و سنت های تاریخی یک ملت می نگرند .

هنوز هم بسیاری از تولیدات ماشینی نتوانسته از لحاظ زیبایی و استحکام ، جامشین مناسبی برای ساخته های دستی شوند و این واقعیت را در فرش ایران و بویژه دستبافت های قشقایی به وضوح می توان مشاهده کرد . صنعت فرش بافی که در ایل قشقایی بنحو جالب و با طرحها و نقش های مختلف ارائه می شود ، تبلوری از هنرهای مردم زحمت کشی است که سالهاست ، شهرت جهانی کسب کرده اند . نشان افتخاری که تاریخ . بابت هنرمندی به زنان و مردان ایل عطا نموده ثمرة تلاش صدها سال تجربه آنان است .


جهت دانلود متن کامل پایان نامه بررسی جاذبه های استان کهگیلویه و بویراحمد کلیک نمایید

نظرات() 

شنبه 9 اردیبهشت 1396

مقاله شورا

نویسنده: نگار موسوی   

مقاله شورا  شامل  27 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  شورا  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

تعریف

بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است.تاکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می توان یافت.هر چند .وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است ولی بنابر تاکیدات و فهم از اصل ۱۰۳ قانون اساسی، ماده ۴۱ و دستور ماده ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ همان قانون، نوعی مخالفت با دائمی بودن قائم مقامی وزارت کشور را     می توان یافت

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم گیر

بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است.یکی از مشکلاتی که در بحث شورا ها وجود دارد این است که شورا ها در خصوص نهادها ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و … نمی توانند نظارت بکنند

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر

بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد . این نظر پس از ابلاغ نهایی است

امور داخلی و تشکیلات شورای اسلامی شهر

ماده ۲ – اولین جلسه هر دوره شورا ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت فرماندار و یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تحت ریاست مسن ترین عضو و به منشی گیری دو نفر از جوانترین اعضا تشکیل و برای رسمیت کلیه اعضا به شرح زیر سوگند یاد می کنند و آنرا امضا می نمایند :

((من در برابر کلام الله مجید ، به خدا متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشیم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چار چوب وظائف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم ))

تبصره ۱: پیروان اقلیت های دینی رسمی ، این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد .

تبصره ۲: هرگاه فرد جدیدی به عضویت شورا وارد شود موظف است در ابتدای اولین جلسه حضور در شورا به ترتیب مذکور در متن سوگند یاد نماید.

ماده ۳- در اولین جلسه شورا ، پس از انجام مراسم تحلیف ، اعضای حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود با رای مخفی یک رئیس ، یک نائب رئیس و حداقل یک منشی و یک خزانه دار برای مدت دوسال انتخاب و مراتب را صور تجلسه می نمایند . انتخابات اعضا ، هیات رئیسه در صورت استعفای هر یک از آنان از سمت خود و یا خروج هر یک از اعضا ، هیات رئیسه از شورا حداکثر ظرف یک هفته بعد از قبول استعفا توسط شورا و یا خروج عضو و برای همان منصب برگزار خواهد شد .

تبصره : شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداری ذیربط بطور کتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب و صدور کارت شناسائی بنماید

ماده ۴- اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو شورا را ندارند

جهت دانلود متن کامل مقاله شورا کلیک نمایید

نظرات() 

پاورپوینت رویکردهای برنامه درسی برای آموزش نخبگان با تأکید بر کشور ایران  شامل 21 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد رویکردهای برنامه درسی برای آموزش نخبگان با تأکید بر کشور ایران   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

نظام آموزشی ایران رویکردی جدی به نخبه‌پروری دارد.نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور با شناسایی دانش‌آموزان بالقوه باهوش، بااستعداد و توانمند، و فراهم کردن امکانات مناسب، سعی دارند تواناییها و استعدادهای بالقوه آنها را شکوفا کنند. در این میان، برنامه درسی از ابزار و ارکان اصلی و زمینه‌ساز برای تحقق رویکرد نخبه‌پروری در نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور ‌است.از طرفی نخبگان را می توان در دو طیف تجزیه‌گرا و ترکیب‌گرا دسته‌بندی نمود. نخبگان تجزیه‌گرا توان و استعدادشان در یک زمینه مشخص علمی و نظری، به صورت محض متمرکز شده و نخبگان ترکیب‌گرا توانائی بروز عملیاتی نخبگی خود را در شرایط بی‌ثبات، متغیّر، و دشوار، در حوزه‌های چند‌زمینه‌ای و بین رشته‌ای، دارند. در مقاله حاضر، زمینه‌های مناسب برای فعالیت نخبگان تجزیه‌گرا و ترکیب‌گرا با تأکید بر نیاز کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس مشخصه‌ها و نیازمندیهای برنامه درسی مناسب برای پرورش نخبگان تجزیه‌گرا و ترکیب‌گرا در دو طیف برنامه درسی تجزیه‌گرا و برنامه درسی ترکیب‌گرا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

کلمات کلیدی: نخبگان تجزیه گرا، نخبگان ترکیب گرا، برنامه درسی نخبه پرور، برنامه درسی تجزیه گرا، برنامه درسی ترکیب گرا

 

مقدمه:

نظام آموزشی ایران رویکردی جدی به نخبه‌پروری دارد.نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور[۱] با شناسایی دانش‌آموزان بالقوه باهوش، بااستعداد و توانمند، و فراهم کردن امکانات مناسب، سعی دارند تواناییها و استعدادهای بالقوه آنها را شکوفا کنند. در این میان، برنامه درسی از ابزار و ارکان اصلی و زمینه‌ساز برای تحقق رویکرد نخبه‌پروری در نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور ‌است. برنامه درسی می تواند با اتخاذ رویکرد مناسب جهت تربیت نخبگانی که بتوانند در انواع محیط ها به کار پرداخته و توانایی های بالقوه خود را آشکار نمایند. برنامه درسی به عنوان یکی از ستون های الزامی سازه علوم تربیتی نقش بی بدیلی در عملکرد های تربیتی داشته است. و حتی پا را از قلمرو رسمی بودن بیرون گذاشته، فرایند های غیر رسمی را در بر گرفته است.(اسکندری، ۱۳۸۷)، ما در این مقاله به بررسی دو طیف از برنامه درسی در آموزش نخبگان می پردازیم و از مزایا و معایب هر کدام سخن به میان می آوریم، با توجه به اینکه در این مقاله روی سخن ما در مورد رویکرد های برنامه درسی است، از تعریف برنامه درسی خودداری نمودیم و آن را به عنوان دانش پیشین خواننده تصور نموده ایم.

 

رویکردهای برنامه درسی:

در یک تقسیم بندی می توان رویکرد های برنامه درسی را به ۲ طیف کلی تقسیم نمود، که در این تقسیم بندی از یک سو برنامه درسی تجزیه گرا وجود دارد و از سوی دیگر برنامه درسی ترکیب گرا که در اینجا به توضیح اجمالی هریک از این رویکردها می پردازیم:

 

رویکرد تجزیه گرا:

رویکرد تجزیه گرا یا رویکرد موضوع محور با هدف دستیابى به رشد و تحول شناختى و دانش و اطلاعات موجود در موضوع درسى است(فتحى و اجارگاه، ۱۳۷۷). در این رویکرد دانش درسی به موضوعات کاملا مجزا تقسیم بندی می شوند و هر کتاب درسی به موضوع خاصی می پردازد و آن موضوع  را بررسی می نماید به عنوان مثال وقتی دانش آموز سرکلاس جغرافیا قرار می گیرد، معلم تمام سعی خود را بر آن دارد که فقط موضوعاتی که مرتبط به جغرافیاست به وی بیاموزد، و از طرح مسائل غیر مرتبط با موضوع به طور جدی خودداری می نماید، زیرا وی معتقد است که مسائلی غیر از موضع درسکلاس وی در کلاس های دیگر مطرح می گردد. دانش آموز در این رویکرد توانایی بسیار ضعیفی در ارتباط دادن موضوعات درسی به هم خواهند داشت و در بهره گیری دانش خود در محیط واقعی با مشکل مواجه می گردند. در این رویکرد علاو بر روش سخنرانى، از سایر روش‏هاى آموزشى، همچون مباحثه، کنفرانس، (گزارش شفاهى)، مناظره و مانند آن نیز، در کلاس استفاده مى‏شود).میلر، ترجمه مهرمحمدى، ۱۳۷۹)

 

رویکرد ترکیب گرا:

در رویکرد ترکیب گرا مفاد درسی به صورت بسته‌هائی ترکیب شده از موضوعات در زمینه‌های مختلف و مرتبط به فراگیران ارائه می‌شود. و موضوعات درسی به عنوان مسائل و مباحثی که کاملا از هم جدا هستند در نظر گرفته نمی شوند. یا به تعبیر دکتر مهر محمدی برنامه درسی ترکیبی، درهم‏آمیختن حوزه‏هاى محتوایى یا موضوعات درسى است که به طور جداگانه و مجزا از یکدیگر در نظام‏هاى آموزشى سنتى در برنامه درسى مدارس گنجانده شده است(مهرمحمدى، ۱۳۷۸) و در برنامه‏هاى درسى تلفیقى دانش‏آموزان ارتباط برنامه‏ها را با زندگى واقعى و عینى در مى‏یابند و توانایى مواجهه با مسایل زندگى در آنها به وجود مى‏آید.(مهرمحمدى، ۱۳۸۰)

 

نخبه و نخبه پروی:

نخبه در لغت به معنی برگزیده،زبده،بهین،انتخاب‏شده هرچیزی‏و یا هر شخص و صاحب فکر و اندیشه‏ای را گویند که دارای توان‏مندی و مهارت فکری و سازمان‏دهی‏ باشد. (دهخدا، ج ۱۳)، به منظور حفظ و حمایت از نخبگان و نظام‏ شایسته‏سالاری و همچنین استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‏های علمی آنان در جهت توسعه کشور،ایجاب می‏کندمتناسب با دانش و هنر روز،زیرساخت‏ها و شرایط لازم را برای تقویت و بالندگی شایستگان فراهم سازیم و از سوی دیگر،آسیب‏ها و چالش‏های اساسی را مورد شناسایی قرار داده و در جهت جلوگیری از آفت‏ها و عوامل‏ آسیب‏رسان اقدام شایسته‏ای به عمل آوریم. ( سالار، ۱۳۸۳)، در واقع هر کشوری برای رسیدن به رشد و بالندگی مورد نظر خویش نیازمند توجه ویژه به نخبگان و پروش آنان است، در این راه عوامل زیادی موثر و تاثیر گذار جلوه می نمایند که توجه به آنان امری ضروری در پرورش نخبگان و به ویژه جلوگیری از مهاجرت آنان است، برنامه درسی به عنوان عاملی بسیار مهم نقش مهمی را در این رابطه بازی می نماید.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت رویکردهای برنامه درسی برای آموزش نخبگان با تأکید بر کشور ایران کلیک نمایید

نظرات() 

شنبه 2 اردیبهشت 1396

پاورپوینت شمس العماره

نویسنده: نگار موسوی   

پاورپوینت شمس العماره  شامل 15 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد شمس العماره   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

شمس العماره

شمس العماره یکی از بناهای مرتفع و مشخص و جالب تهران قدیم است . گویا ناصرالدین شاه قبل از سفر اروپا بر اثر دیدن تصاویر بناها و آسمان خراشهای کشورها غربی ، تمایلی پیدا می کند بنای مرتفعی نظیر بناهای فرنگستان در پایتخت ممالک محروسه خود ایجاد نماید تا از بالای آن خود و زنانش بتوانند منظره شهر تهران و دورنمای اطراف را تماشا کنند . شاه در حدود سال ۱۲۸۲ هـ . ق . این قصد را با دوستعلی خان نظام الدوله معیرالممالک در میان می نهد و او را برای ساختن چنین بنایی در سمت شرقی ارگ سلطنتی مامور می کند  .

معیرالممالک بزودی بوسیله استادان و معماران ماهر آن زمان طرح عمارت را ریخته و پی کنی آنرا شروع می کند . ساختمان آن پس از دو سال یعنی در سال ۱۲۸۴ هـ . ق. بپایان می رسد و آنرا شمس العماره نامیده تاریخ بنایش را بحساب جمل «کاخ شاهنشاه» می یابند .

محمدحسن خان اعتماد السلطنه در روزنامه ایران در سال ۱۲۹۴ هـ .ق. در باره

این کاخ می نویسد :

«… اولاً عمارت شمس العماره است که بسیار مرتفع و از بناهای بسیار عالی این دولت جاود شوکت می باشد . تالارهای آینه و ستونهای بلند بزرگ از مرمر و از اره و پله ها نیز کلا از مرمر و مراتب زیادی الی بالای عمارت دارد . چهل ذرع ارتفاع این عمارت است . دو برج دارد با یک مهتابی که روی برجها نشیمن عالی ساخته اند برای تفرج ، وقتی که بالای آن برجها می روند شهر تهران و اطراف و کوهها و صحراها کلا پیدا و چشم انداز بسیار خوب و با روحی دارد در کمال خوبی می توان دید . حتی همه دره هاو آبشارهای کوهها پیداست و در این عمارت هم از اسباب و اشیاء نفیسه بسیار است و ساعت بزرگی در بالای این عمارت می باشد که صدای زنگ آن در اکثر مواضع شهر شنیده می شود » .

باز همو در الماثر و الاثار می نویسد :

«بنیان و بنیاد کوچک مبارک معروف شمس العماره که از عظایم آثار این شهریار و امتیازش بر جمیع ابنیه تهران بلکه ایران اظهر من الشمس است مشتمل بر خمس . و این یادگار بزرگوار چنانکه در اوایل این باب … اشارت شد بدستیاری دوستعلی خان معیرالممالک بسبک قصور عمارت فرنگستان طرح ریخته و پرداخته و بناء برداشته و افراخته شده است تاریخ تاسیس آن بنیاد و این اثر سعادت نهاد ۱۲۸۴ سال بیست و یکم از جلوس همایون است‌.»

بی گفتگو شمس العماره هم از نظر نقشه و شکل ظاهری وهم از نظر آرایش داخلی ، یکی از بناهای تاریخی و زیبا و جالب تهران است و آینه کاریها و نقاشیها و گچ بریهای از اره ها و دیوارها و سقف های آن از حیث نمایش و شیوه های مختلف و متنوع تزئینات داخلی بناها در ایران بی نظیر است و جای آن دارد که از نظر حفظ نمونه و موردی برای مطالعه معماری و تزیینات داخلی آن دور از تاریخ ایران در نگاهداری و مرمت آن دقت و همت بیشتری بخرج بدهند و نگذارند این اثر جالب از بین برود .

این ساختمان را معیرالممالک بخرج خود ساخته و بعلتی که بهتر است از نظر تکمیل تاریخچه بنا شرح آنرا از زبان نواده اش دوستعلی خان معیرالممالک بشنویم ، تقدیم ناصرالدین شاه کرد .

می گوید : «حاج میرزا حسین خان سپهسالار که با معیر الممالک نرد مخالفت می‌باخت نهانی چند تن را بر آن گماشت تا صورت مخارج بنای مزبور را با دقت بردارند و در آخر کار آن را برای مقابله با سیاهه تقدیمی معیر بدست شاه داد و ضربتی کاری بکار رقیب خود برد .

پس از د سال بنای شمس العماره بپایان رسید و مخارج آن از هر جهت با اثاثه و فرش و غیره به چهل هزار تومان بالغ گردید ، روزی را جشن گرفتند و شاه رسماً بعمارت مزبور آمد و حاج میرزا حسین خان هم برای مشاهده نتیجه نقشه خود حضور بهم رسانید شعرا با مدیحه های آبدار مقدم خسروانه و میمنا بنای تازه را تبریک گفتند و شاه پس از بازدید اطاقها و تمجید بسیار رو بمعیر الممالک نموده گفت : « فی الواقع بنای زیبا و باشکوهی است ولی باید برای دولت گران تمام شده باشد ؟» معیر عرض کرد :قربان برای چاکر گران تمام شد ، زیرا بنا تقدیم خاک پای همایونی و طومار آن اینست که از نظر مبارک می گذرد و گامی پیشتر نهاده صورت مخارج را بدست شاه داد ، سلطان از شنیدن این سخن تغییر قیافه داده و بی اختیار نگاه خشمناک بحاج میرزا حسین خان افکند که معنا از نظر حضار پوشیده نماند …»


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت شمس العماره کلیک نمایید

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic